Trafikken skal køre i seks spor, men debatten må kun køre i et!

Thomas Tjørnehøj, JMOM

 

Der er stærke politiske kræfter igang for at få etableret endnu en overflødig og ødelæggende motorvej i Jylland. Denne gang gennem noget af landsdelens mest unikke natur langs Den Gamle Hærvej.

 På denne hjemmeside kan du læse om dette vanvittige projekt, der aldrig bør realiseres. Men skal det stoppes, skal du være med til at protestere, og det skal gøres nu!

 Kig dig om på siden og få inspiration til, hvad du kan gøre.

 Blandt meget andet kan du se vores Infopjece , vejens Linjeføringer og Skriv under 

 SÅDAN KAN DU PROTESTERE  DIN protest

 

Status på projektet:

I foråret 2015 iværksatte den daværende transportminister en genberegning af samfundsøkonomien i hele projektet. Den beregning skulle have været færdig i efteråret, hvorefter politikerne så ville tage stilling. Men den er blevet forsinket. Læs mere her Blog

 Men lur os om ikke beregningen vil vise, at der vil være god økonomi i det. Det er vist hele fidusen med at lave en ny beregning!

 • Nyt på bloggen [klik her]

  ØDELÆGGELSE AF BESKYTTEDE VANDLØB

  I Hærvejsgruppen har vi optalt, at adskillige beskyttede vandløb vil blive krydset af Hærvejsmotorvejen.

  Klik for oven og læs mere

  ________________________

  FORETRÆDE FOR TRANSPORTUDVALGET

  Den 28. januar havde vi foretræde for Folketingets transportudvalg

  Klik for oven og læs mere

  ________________________

  MØDE MED MINISTEREN

  Den 3. februar var vi til møde med transportministeren for at fremføre vort syn på en Hærvejsmotorvej.

  Klik for oven og læs mere.

  ________________________

  FORSINKET GENBEREGNING

  Sidst i september skulle der have foreligget en genberegning af samfundsøkonomien i Hærvejsprojektet. Den er forsinket.

  Klik foroven og læs mere.
  _______________________

  NYT FOLKETING

  Så har vi fået nyt Folketing, som vist desværre er motorvejsvenligt.

  Klik og læs mere
  _______________________

  MARKANT INDRØMMELSE FRA TRANSPORTMINISTEREN.

  I et svar til Folketingets transportudvalg indrømmer ministeren, at man ikke aner, om der er en sammengæng mellem motorveje og økonomisk vækst. Det er ellers et af tilhængernes væsentligste argumenter for en Hærvejsmotorvej.

  Klik for oven og læs mere
  _______________________


  DE BORGERLIGES SLINGREKURS.

  Først ville de borgerlige have en Hærvejsmotorvej øst om Billund, så ville de have én vest om,nu vil de i stedet have udvidet E45. Hvad vil de egentlig?

  Klik for oven og læs mere.
  ________________________

  S VIL HAVE UDVIDET E45

  Nu går socialdemokraterne ind i valgkampen med et næsten løfte om udvidelse af E45.

  Klik for oven og læs mere.


 • Væsentligeste argumenter

  Hærvejsmotorvejen vil

  * spolere meget værdifulde naturområder

  * skabe mere trafik og dermed øget miljøbelastning

  * affolke landområder og småbyer og dermed sætte udviklingen af landdistrikterne i stå


 • Fakta

  Hærvejsmotorvejen vil

  * blive ca. 150 km lang

  * beslaglægge et areal på ca.500 ha eller 5 km2

  * koste små 20 mia. kr

  * koste ca. 75 mio. kr om
  året i vedligeholdelse

  * krydse op til 60 beskyttede vandløb og et trecifret antal mindre vandløb, cykel- og gangstier.