Der er stærke politiske kræfter igang for at få etableret endnu en overflødig og ødelæggende motorvej i Jylland. Denne gang gennem noget af landsdelens mest unikke natur langs Den Gamle Hærvej.

 På denne hjemmeside kan du læse om dette vanvittige projekt, der aldrig bør realiseres. Men skal det stoppes, skal du være med til at protestere, og det skal gøres nu!

 Kig dig om på siden og få inspiration til, hvad du kan gøre.

 Blandt meget andet kan du se vores Infopjece og vejens Linjeføringer 

SKRIV UNDER IMOD HÆRVEJSMOTORVEJEN: Skriv under

SE HER HVORDAN DU KAN PROTESTERE - bl.a. skrive til politikerne  DIN protest

 Her kan du se tilhængernes argumenter, og hvorfor de er forkerte Argumenter

 

Ny status på projektet nov. 2019

I foråret 2015 iværksatte den daværende transportminister en genberegning af samfundsøkonomien i hele projektet. Efter flere forsinkelser er den endelig kommet.

Og helt som vi havde forventet viser beregningen, at der er en god samfundsøhonomi i at etablere en Hærvejsmotorvej. Hele idéen med at lave en ny beregning var vist netop, at den skulle komme til netop den konklusion.

 I december 2016 vedtog folketinget så at igangsætte hhv. en forundersøgelse og en vvm-undersøgelse af de to vestligste linjeføringer (A og B) samt en helt ny vest om Billund. Vvm-undersøgelsen er nu delvis færdig.

 Du kan læse om det foreløbige resultat her Miljørapporter

  Nu kan du se den endelige vvm-redegørelse

 - Og nu kan du læse alle høringssvarerne - også vores.

 

 

 • Nyt på bloggen [klik her]


  HØRINSSVAR

  Nu har vi indsendt høringssvar til vvm-rapporten.

  Klik foroven og læs mere.

  _______________________

  NY HØRINGSFRIST

  Fristen for høringssvar er forlænget.
  Klik foroven og læs mere.
  ________________________

  BEGRUNDELSE

  Her kan du læse lidt om, hvorfor Hærvejsmotorvejen er gemt væk.

  Klik foroven og læs mere
  ________________________


  VVM UNDERSØGELSE

  Nu er vvm redegørelsen for den sydlige del fra Give til Haderslev udkommet.

  Klik foroven og læs mere,
  _______________________


  MILJØRAPPORTER

  Der er nu kommet foreløbige miljørapporter vedr. strækningen Give-Haderslev.

  Klik foroven og læs mere.
  ________________________

  INFRASTRUKTURPLAN

  Regeringen og DF er nu kommet med en trafikplan, som skal udrulles i tyverne.
  Se på boggen hvad vi mener om den.
  ________________________

  IKKE MEGET NYT

  Der sker ikke meget med projektet, før de nuværende undersøgelser er tilendebragt.

  Klik foroven og læs mere
  ________________________

  HØRINGSSVAR

  I forbindelse med den igangsatte vvm undersøgelse af strækningen Give-Haderslev, har vejdirektoratet indkaldt høringssvar. Vi har naturligvis også indsendt ét.

  Klik foroven og læs mere.
  ________________________


  GODT DEBATINDLÆG

  I Jydske Vestkysten har Ellen og Jens Frydendal leveret dokumentation for en Hærvejsmotorvejs unødvendighed og skadevirkninger.

  Klik foroven og læs mere
  _____________________


  NU KOMMER DEN

  Der skal nu laves for- og vvm-undersøgelser, det er næsten det samme som at igangsætte byggeriet.

  Klik foroven og læs mere

  ________________________


  NY MINISTER

  Hvad mener han om Hærvejsmotorvejen?

  Klik foroven og læs mere.

  ________________________

  NY GENBEREGNING

  Så er den længe ventede genberegning af de samfundsøkonomiske konsekvenser af en Hærvejsmotorvej offentliggjort.

  Klik foroven og læs mere
  ________________________

  VELLYKKET OPLYSNINGSAKTION

  Den sidste weekend i juni 16 uddelte vi med stor succes løbesedler ved Hærvejsmarchen.

  Klik foroven og læs mere

  _______________________

  ØDELÆGGELSE AF BESKYTTEDE VANDLØB

  I Hærvejsgruppen har vi optalt, at adskillige beskyttede vandløb vil blive krydset af Hærvejsmotorvejen.

  Klik for oven og læs mere

  ________________________

  FORETRÆDE FOR TRANSPORTUDVALGET

  Den 28. januar havde vi foretræde for Folketingets transportudvalg

  Klik for oven og læs mere

  ________________________

  MØDE MED MINISTEREN

  Den 3. februar var vi til møde med transportministeren for at fremføre vort syn på en Hærvejsmotorvej.

  Klik for oven og læs mere.

  ________________________

  FORSINKET GENBEREGNING

  Sidst i september skulle der have foreligget en genberegning af samfundsøkonomien i Hærvejsprojektet. Den er forsinket.

  Klik foroven og læs mere.
  _______________________

  NYT FOLKETING

  Så har vi fået nyt Folketing, som vist desværre er motorvejsvenligt.

  Klik og læs mere
  _______________________

  MARKANT INDRØMMELSE FRA TRANSPORTMINISTEREN.

  I et svar til Folketingets transportudvalg indrømmer ministeren, at man ikke aner, om der er en sammengæng mellem motorveje og økonomisk vækst. Det er ellers et af tilhængernes væsentligste argumenter for en Hærvejsmotorvej.

  Klik for oven og læs mere
  _______________________


  DE BORGERLIGES SLINGREKURS.

  Først ville de borgerlige have en Hærvejsmotorvej øst om Billund, så ville de have én vest om,nu vil de i stedet have udvidet E45. Hvad vil de egentlig?

  Klik for oven og læs mere.
  ________________________

  S VIL HAVE UDVIDET E45

  Nu går socialdemokraterne ind i valgkampen med et næsten løfte om udvidelse af E45.

  Klik for oven og læs mere.


 • Væsentligeste argumenter

  Hærvejsmotorvejen vil

  * spolere meget værdifulde naturområder

  * skabe mere trafik og dermed øget miljøbelastning

  * affolke landområder og småbyer og dermed sætte udviklingen af landdistrikterne i stå


 • Fakta

  Hærvejsmotorvejen vil

  * blive mindst 150 km lang

  * beslaglægge et areal på ca.500 ha eller 5 km2

  * koste omkring 20 mia. kr.

  * koste ca. 75 mio. kr om
  året i vedligeholdelse

  * krydse op til 60 beskyttede vandløb og et trecifret antal mindre vandløb, cykel- og gangstier.