Kun "et stenkast fra motorvejen"

Farø motorvejen - tak for kaffe :-(

Måske kommende motorvej gennem Skals Ådal

Motorvejen på Farø

Funder Ådal

 Der er stærke politiske kræfter igang for at få etableret endnu en overflødig og ødelæggende motorvej i Jylland. Denne gang gennem noget af landsdelens mest unikke natur langs Den Gamle Hærvej.

 På denne hjemmeside kan du læse om dette vanvittige projekt, der aldrig bør realiseres. Men skal det stoppes, skal du være med til at protestere, og det skal gøres nu!

 Kig dig om på siden og få inspiration til, hvad du kan gøre.

 Blandt meget andet kan du se vores Infopjece og vejens Linjeføringer 

SKRIV UNDER IMOD HÆRVEJSMOTORVEJEN: Skriv under

SE HER HVORDAN DU KAN PROTESTERE - bl.a. skrive til politikerne  DIN protest

 Her kan du se tilhængernes argumenter, og hvorfor de er forkerte Argumenter

 

Ny status på projektet nov. 2019

I foråret 2015 iværksatte den daværende transportminister en genberegning af samfundsøkonomien i hele projektet. Efter flere forsinkelser er den endelig kommet.

Og helt som vi havde forventet viser beregningen, at der er en god samfundsøhonomi i at etablere en Hærvejsmotorvej. Hele idéen med at lave en ny beregning var vist netop, at den skulle komme til netop den konklusion.

 I december 2016 vedtog folketinget så at igangsætte hhv. en forundersøgelse og en vvm-undersøgelse af de to vestligste linjeføringer (A og B) samt en helt ny vest om Billund. Vvm-undersøgelsen er nu delvis færdig.

 Du kan læse om det foreløbige resultat her Miljørapporter

  Nu kan du se den endelige vvm-redegørelse

 

 Høringssvar til VVM-undersøgelsen for en ny motorvej Haderslev-Give

Frem til d. 15. juni var det muligt at indgive høringssvar til VVM-undersøgelsen for en ny motorvej på strækningen Haderslev-Give. Der indkom flere hundrede høringssvar. Langt de fleste tog afstand fra etablering af en ny motorvej.

 Hærvejsgruppen indgav også et høringssvar. Se det her.

 Du kan læse alle høringssvarerne her

 

 

 • Nyt på bloggen [klik her]


  HØRINSSVAR

  Nu har vi indsendt høringssvar til vvm-rapporten.

  Klik foroven og læs mere.

  _______________________

  NY HØRINGSFRIST

  Fristen for høringssvar er forlænget.
  Klik foroven og læs mere.
  ________________________

  BEGRUNDELSE

  Her kan du læse lidt om, hvorfor Hærvejsmotorvejen er gemt væk.

  Klik foroven og læs mere
  ________________________


  VVM UNDERSØGELSE

  Nu er vvm redegørelsen for den sydlige del fra Give til Haderslev udkommet.

  Klik foroven og læs mere,
  _______________________


  MILJØRAPPORTER

  Der er nu kommet foreløbige miljørapporter vedr. strækningen Give-Haderslev.

  Klik foroven og læs mere.
  ________________________

 • Væsentligeste argumenter

  Hærvejsmotorvejen vil

  * spolere meget værdifulde naturområder

  * skabe mere trafik og dermed øget miljøbelastning

  * affolke landområder og småbyer og dermed sætte udviklingen af landdistrikterne i stå


 • Fakta

  Hærvejsmotorvejen vil

  * blive mindst 150 km lang

  * beslaglægge et areal på ca.500 ha eller 5 km2

  * koste omkring 20 mia. kr.

  * koste ca. 75 mio. kr om
  året i vedligeholdelse

  * krydse op til 60 beskyttede vandløb og et trecifret antal mindre vandløb, cykel- og gangstier.