Derfor skal vi IKKE have en Hærvejsmotorvej

Tilhængerne af en motorvej kommer med en del argumenter, der absolut ikke holder vand.

 Her kan de ses sammen med vores svar:

 

 

 • En ny, midtjysk parallelmotorvej vil være en langsigtet, stabil løsning for Jyllands-Korridoren.

 • En parallel-motorvej vil ikke være en langsigtet løsning da al sagkundskab og erfaring siger, at større vejkapacitet blot giver mere trafik – altså en kortsigtet løsning

 

 • Motorvej E45 er overbelastet med udsigt til kritisk trængsel på store strækninger

 • Derfor er man også i gang med at udvide den.

 

 • Udvidelser af E45 kan ikke løse det langsigtede behov med fremtidens trafikvækst
 • Derfor må der foretages politiske tiltag for at bremse trafikvæksten på vejene.

 

 • Vejle Fjord-broen er allerede nu oppe på den trafikmængde, trafikprognoserne forventede i 2030
 • Endnu en god grund til at bremse trafikvæksten

 

 • En ny, fire-sporet motorvej i åbent land kan anlægges for samme km-pris som udvidelse med ét spor på en eksisterende motorvej
 • Vel at mærke ét spor i hver retning altså to - men naturødelæggelserne vil blive væsentlig større med en ny vej

 

 •  En ny, fire-sporet motorvej giver 100 pct. ekstra kapacitet mod 50 pct. ved udvidelse fra fire til seks spor på en eksisterende motorvej
 • Ja, men det vil kun være kortvarigt, da en ekstra kapacitet også giver ekstra trafik.

 

 • En parallel-motorvej giver trafikale fordele med ‘skiftespor-princippet’, så trafikanterne kan søge alternative veje ved f.eks. større ulykker

 • Det vil være meget dyrt - mindst 20 mia. kr. - for en måske ikke-eksisterende fordel. Man skal nemlig vide mange km. i forvejen, at der er sket en ulykke for at kunne dreje fra

 

 • En parallelmotorvej vil koble Vestdanmarks internationale lufthavn i Billund på det overordnede vejnet

 • Det går ganske udmærket for lufthavnen – uden en motorvej

 

 •  En ny midtjysk motorvej vil forbinde helt nye områder, mennesker og virksomheder med motorvejsnettet
 • Har de behov for det, når man tænker på konsekvenserne: massive natur- og miljøødelæggelser? De klarer sig jo allerede nu.

 

 • En ny midtjysk motorvej vil bidrage til vækst, udvikling og arbejdspladser i nye områder og sikre et Danmark i bedre balance

 • Det er lodret forkert. Der findes intet belæg for at en motorvej skulle give vækst

 

 • En ny midtjysk motorvej vil give en meget stor samfundsgevinst i forhold til investeringen jfr. de officielle beregninger af samfundsforrentningen

 • De officielle beregninger medregner fx også fritidskørsel. Men hvor meget koster det samfundet, at man bruger en halv time mere i trafikken – i sin fritid?

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Her ses et eksempel på sammenhængen mellem motorvej og vækst - jo tættere motorvejen kom, des dårligere gik det!

 • Bedre miljø

 

            Hvor mærkeligt det end kan lyde, påstår nogle, at en Hærvejsmotorvej vil gavne miljøet. Mekanismen skulle være den, at en mere direkte vej til bl.a. Tyskland skulle give færre kilometer at køre.

  Isoleret set er det måske også rigtigt, men de glemmer, at flere veje altid giver mere trafik og altså mere forurening, det viser alle undersøgelser og al erfaring, og så bliver de evt. sparede kilometer - og flere til - hurtigt kørt af andre. Jvf. ovenstående om vejdirektoratets forudsigelse af trafikken på E-45

 

 • Politisk proces

       Når en virksomhed skal foretage udvidelser kræver det ofte en vvm undersøgelse. Den foretages normalt af kommunen, som så også giver tilladelse til udvidelse.

Når staten vil bygge en motorvej, kræver det også en vvm undersøgelse som dog ikke foretages af kommunen, men derimod af -tjah, staten, som lader sin egen myndighed, vejdirektoratet, lave den 😠.

 Når så redegørelsen er lavet, skal 'den kompetente myndighed', som det hedder i loven, godkende projektet. Og hvem mon så er 'kompetent myndighed' i dette tilfælde? Rigtigt gættet: staten! Voila, motorvejen er i hus!!

 

 Du kan læse mere om vvm-redegørelser på naturstyrelsens hjemmeside.