29-11-2020

Nu er vejdirektoratet kommet med sin indstilling til politikerne vedr. den sydlige del af Hærvejsmotorvejen. Desværre indstillier direktoratet ikke, at vejen slet ikke bliver bygget, som vi havde håbet, men at der vælges en linjeføring øst om Billund, nemlig den eneste linjeføring, der lige akkurat sniger sig over grænsen for, hvornår projektet er rentabelt. Du kan læse hele indstillingen her: Links

Det er nu op til politikerne, at tage stilling til om vejen skal bygges - det sker formodentlig i begyndelsen af 2021. Vi krydser fingre for, at de vender tommelfingeren nedad.

18-06-2020

 Nu er fristen for at indsende høringssvar til vvm-rapporten for strækningen Give-Haderslev udløbet. Der er kommet rigtig mange svar - også mange imod motorvejen 🙂. Vi har selvfølgelig også indsendt svar. Du kan finde alle svarene her.

 

26-04-2020

På grund af tingenes tilstand med nedlukning af store dele af samfundet har Vejdirektoratet endnu engang forlænget fristen for at indsende høringssvar i forbindelse med VVM-rapporten for Hærvejsmotorvejens sydlige del, muligvis for at man kan nå at afholde de manglende borgermøder. Svarfristen er nu den 15. juni.

 

20-02-2020

Som tidligere nævnt er den endelige vvm-rapport for Hærvejsmotorvejen fra Give til Haderslev nu kommet.

 Den har heldigvis fået et flertal af politikere til at vende tommelen nedaf. Selv Viborgs venstre-borgmester, Ulrik Wilbek, har indset at løbet er kørt, og han satser nu på andre veje. Ikke mindst den til Århus.

 Men hvad er det, der har gjort udslaget? For det første er det økonomien. Den interne forrentning er under 4%, som er grænsen for, hvornår et projekt anses for rentabelt.

 For det andet viser nye beregninger, at langt færre bilister end hidtil antaget vil flytte fra E45 til Hvm. (Hvilket er med til at forringe økonomien).

 Og for det tredie vil vejen uanset linjeføring være meget ødelæggende for unik og sårbar natur.

 Det skal dog pointeres, at der nu er en høringsfase frem til 13. april, hvor alle kan komme med indsigelser, og før den er overstået tager politikerne ikke formelt stilling til om den skal bygges. Men mon ikke det bare er en formalitet? Det tror vi!

 I øvrigt arrangerer Vejdirektoratet i den kommende tid borgermøder, hvor alle kan komme og blive oplyst og stille spørgsmål. Du kan finde tider og steder her.

30-01-2020

Den 29. januar var en god dag for os. Da blev den endelige miljøredegørelse for den sydlige del af Hærvejsmotorvejen offentliggjort, og glæd jer - motorvejen er lagt godt og grundigt i mølposen, og det kan vare meget længe før den - måske - bliver hevet op igen, selv om der selvfølgelig er stædige politikere, der fortsætter. Det er vist mest af økonomiske grunde, at den er blevet sparket til hjørne - den kan simpelthen ikke betale sig. Når vi får nærlæst redegørelsen, kommer der mere om den her. De utålmodige kan læse den på vejdirektoratets hjemmeside, som kan findes her. Nu kan vi igen sove roligt uden at blive generet af motorvejsstøj.