30-06-2021

Så kom da endelig den længe ventede infrastrukturlpan, og det var ikke muntre nyheder.

 Helt uventet indeholder planen en påbegyndelse af Hærvejsmotorvejen med to 'stumper': en øst om Viborg fra Løvel til Klode Mølle. Men hvorfor lige den stump? Her har venstreborgmesteren Ulrik Wilbek utvivlsomt en finger eller to med i spillet.

 Den anden stump er fra Give til et sted vest for Billund. Her er det jo nok lufthavnen og Lego, der har gjort sig kraftigt gældende.

 Det er ikke lange strækninger, men en begyndelse. Og da de ikke hænger sammen med andre motorveje, er det ret indlysende, at de tænkes fortsat ad åre.

 Det er meget skuffende, da trafikministeren flere gange har udtalt, at Hærvejsmotorvejen ikke var hans kop te; men han har dog aldrig ligefrem sat sin ministerpost på spil for at undgå den.

Hvor meget de vedtagne strækninger vil ødelægge kan du se her.

 Det var altså lidt af en trist - og uventet - plan. Det eneste lyspunkt er, at den først bliver iværksat om fem år.

 Men hvorfor skal vi overhovedet have en motorvej? Du kan læse vores bud her.

29-11-2020

Nu er vejdirektoratet kommet med sin indstilling til politikerne vedr. den sydlige del af Hærvejsmotorvejen. Desværre indstillier direktoratet ikke, at vejen slet ikke bliver bygget, som vi havde håbet, men at der vælges en linjeføring øst om Billund, nemlig den eneste linjeføring, der lige akkurat sniger sig over grænsen for, hvornår projektet er rentabelt. Du kan læse hele indstillingen her: Links

Det er nu op til politikerne, at tage stilling til om vejen skal bygges - det sker formodentlig i begyndelsen af 2021. Vi krydser fingre for, at de vender tommelfingeren nedad.

18-06-2020

 Nu er fristen for at indsende høringssvar til vvm-rapporten for strækningen Give-Haderslev udløbet. Der er kommet rigtig mange svar - også mange imod motorvejen 🙂. Vi har selvfølgelig også indsendt svar. Du kan finde alle svarene her.

 

26-04-2020

På grund af tingenes tilstand med nedlukning af store dele af samfundet har Vejdirektoratet endnu engang forlænget fristen for at indsende høringssvar i forbindelse med VVM-rapporten for Hærvejsmotorvejens sydlige del, muligvis for at man kan nå at afholde de manglende borgermøder. Svarfristen er nu den 15. juni.

 

20-02-2020

Som tidligere nævnt er den endelige vvm-rapport for Hærvejsmotorvejen fra Give til Haderslev nu kommet.

 Den har heldigvis fået et flertal af politikere til at vende tommelen nedaf. Selv Viborgs venstre-borgmester, Ulrik Wilbek, har indset at løbet er kørt, og han satser nu på andre veje. Ikke mindst den til Århus.

 Men hvad er det, der har gjort udslaget? For det første er det økonomien. Den interne forrentning er under 4%, som er grænsen for, hvornår et projekt anses for rentabelt.

 For det andet viser nye beregninger, at langt færre bilister end hidtil antaget vil flytte fra E45 til Hvm. (Hvilket er med til at forringe økonomien).

 Og for det tredie vil vejen uanset linjeføring være meget ødelæggende for unik og sårbar natur.

 Det skal dog pointeres, at der nu er en høringsfase frem til 13. april, hvor alle kan komme med indsigelser, og før den er overstået tager politikerne ikke formelt stilling til om den skal bygges. Men mon ikke det bare er en formalitet? Det tror vi!

 I øvrigt arrangerer Vejdirektoratet i den kommende tid borgermøder, hvor alle kan komme og blive oplyst og stille spørgsmål. Du kan finde tider og steder her.