20-02-2020

Som tidligere nævnt er den endelige vvm-rapport for Hærvejsmotorvejen fra Give til Haderslev nu kommet.

 Den har heldigvis fået et flertal af politikere til at vende tommelen nedaf. Selv Viborgs venstre-borgmester, Ulrik Wilbek, har indset at løbet er kørt, og han satser nu på andre veje. Ikke mindst den til Århus.

 Men hvad er det, der har gjort udslaget? For det første er det økonomien. Den interne forrentning er under 4%, som er grænsen for, hvornår et projekt anses for rentabelt.

 For det andet viser nye beregninger, at langt færre bilister end hidtil antaget vil flytte fra E45 til Hvm. (Hvilket er med til at forringe økonomien).

 Og for det tredie vil vejen uanset linjeføring være meget ødelæggende for unik og sårbar natur.

 Det skal dog pointeres, at der nu er en høringsfase frem til 13. april, hvor alle kan komme med indsigelser, og før den er overstået tager politikerne ikke formelt stilling til om den skal bygges. Men mon ikke det bare er en formalitet? Det tror vi!

 I øvrigt arrangerer Vejdirektoratet i den kommende tid borgermøder, hvor alle kan komme og blive oplyst og stille spørgsmål. Du kan finde tider og steder her.

30-01-2020

Den 29. januar var en god dag for os. Da blev den endelige miljøredegørelse for den sydlige del af Hærvejsmotorvejen offentliggjort, og glæd jer - motorvejen er lagt godt og grundigt i mølposen, og det kan vare meget længe før den - måske - bliver hevet op igen, selv om der selvfølgelig er stædige politikere, der fortsætter. Det er vist mest af økonomiske grunde, at den er blevet sparket til hjørne - den kan simpelthen ikke betale sig. Når vi får nærlæst redegørelsen, kommer der mere om den her. De utålmodige kan læse den på vejdirektoratets hjemmeside, som kan findes her. Nu kan vi igen sove roligt uden at blive generet af motorvejsstøj.

02-11-2019

 For snart længe siden igangsatte vejdirektoratet en vvm-undersøgelse af strækningen Give-Haderslev.

 Undersøgelsen skulle have været færdig i eftersommeren i år, men en stærk cocktail af bureaukrati, politiske uenigheder og tekniske problemer har forsinket den, hvilket måske er til vores fordel, da det er vores fornemmelse, at jo længere det varer før beslutningerne bliver truffet des mere skrider grundlaget for en motorvej.

 Her kan du læse lidt mere om de foreløbige undersøgelsesresultater Miljørapporter.

13-03-2019
Regeringen og DF har netop fremlagt en infrastrukturplan. Ikke overraskende indeholder den en masse ny motorvej for at løse trængselsproblemer og det på trods af, at al erfaring og forskning viser, at mere vejkapacitet bare øger trafikken. Det er skruen uden ende!
 På pressemødet, hvor planen blev fremlagt sagde minister OBO selv, at 90% af al transport foregår på vejene og kun 10% på jernbane. Jamen det skal der da bare ændres på! I stedet har DF nu i praksis skrottet togfonden, der skulle give et markant løft til togtrafikken.
 Der var ikke et eneste ord om, hvordan vi får mindre trafik, og det er vel i bund og grund det, der skal gøres. Væk med alle de tomme lastbiler, da de udgør 50% af det samlede antal på motorvejene. Og væk med nogle af alle de overflødige privatbilister.
 Hvor realistisk er så denne plan, som skal rulles ud i løbet af tyverne? Tjah, meget af den er utvivlsomt valgflæsk, da politikerne godt ved, at bilen er hellig for mange mennesker.

 Men tænk lige på det, når du sætter dit kryds om ikke så længe.

07-11-2018

Status på motorvejsprojektet er p.t., at vvm-undersøgelsen af strækningen fra Give til Haderslev er i fuld gang og ventes afsluttet sent på sommeren 2019.

 Det samme gælder den såkaldte forundersøgelse af strækningen fra Hobro til Give. Det er dog lidt mere usikkert, hvornår den er færdig.

 Vvm-undersøgelsen skal så danne grundlag for politikernes videre beslutninger om projektet.

 Det er desværre en sag, som kun i meget ringe grad har pressens bevågenhed. Vi kæmper for at få noget i medierne, men som regel forgæves. Kender du, der læser dette, et nyhedsmedium, der vil bringer omtale af projektet, må du meget gerne give os et praj. Desværre har projektet heller ikke politikernes bevågenhed. På 'Borgen' har trafikpolitik en meget lav status, så det er ikke noget politikerne beskæftiger sig med, når der ikke lige skal træffes beslutninger. Med nogle få undtagelser - ingen nævnt, ingen glemt 😀!