13-03-2019
Regeringen og DF har netop fremlagt en infrastrukturplan. Ikke overraskende indeholder den en masse ny motorvej for at løse trængselsproblemer og det på trods af, at al erfaring og forskning viser, at mere vejkapacitet bare øger trafikken. Det er skruen uden ende!
 På pressemødet, hvor planen blev fremlagt sagde minister OBO selv, at 90% af al transport foregår på vejene og kun 10% på jernbane. Jamen det skal der da bare ændres på! I stedet har DF nu i praksis skrottet togfonden, der skulle give et markant løft til togtrafikken.
 Der var ikke et eneste ord om, hvordan vi får mindre trafik, og det er vel i bund og grund det, der skal gøres. Væk med alle de tomme lastbiler, da de udgør 50% af det samlede antal på motorvejene. Og væk med nogle af alle de overflødige privatbilister.
 Hvor realistisk er så denne plan, som skal rulles ud i løbet af tyverne? Tjah, meget af den er utvivlsomt valgflæsk, da politikerne godt ved, at bilen er hellig for mange mennesker.

 Men tænk lige på det, når du sætter dit kryds om ikke så længe.

07-11-2018

Status på motorvejsprojektet er p.t., at vvm-undersøgelsen af strækningen fra Give til Haderslev er i fuld gang og ventes afsluttet sent på sommeren 2019.

 Det samme gælder den såkaldte forundersøgelse af strækningen fra Hobro til Give. Det er dog lidt mere usikkert, hvornår den er færdig.

 Vvm-undersøgelsen skal så danne grundlag for politikernes videre beslutninger om projektet.

 Det er desværre en sag, som kun i meget ringe grad har pressens bevågenhed. Vi kæmper for at få noget i medierne, men som regel forgæves. Kender du, der læser dette, et nyhedsmedium, der vil bringer omtale af projektet, må du meget gerne give os et praj. Desværre har projektet heller ikke politikernes bevågenhed. På 'Borgen' har trafikpolitik en meget lav status, så det er ikke noget politikerne beskæftiger sig med, når der ikke lige skal træffes beslutninger. Med nogle få undtagelser - ingen nævnt, ingen glemt 😀!

02-11-2017

Som tidligere nævnt har vejdirektoratet efter 'ordre' fra politikerne nu iværksat en såkaldt vvm-undersøgelse af strækningen fra Give til Haderslev.

 I den forbindelse har direktoratet bedt alle interesserede indsende såkaldte høringssvar, hvor man kan komme med ønsker og opfordringer til, hvad man synes undersøgelsen skal indeholde.

 Vi har naturligvis også indsendt vore kommentarer, hvor vi beder direktoratet undersøge vejens indflydelse på en lang række natur- og miljøforhold. Bl.a. beder vi om undersøgelse af, hvilke beskyttede naturtyper og hvilke beskyttede/truede/fredede dyre- og plantearter vejen kan komme til at genere.

 Vi beder naturligvis også om en undersøgelse af støjpåvirkningen af omgivelserne samt et estimat af CO2 udledningen, som vil stige med den øgede trafik, som en ny motorvej vil medføre.

 Der er kommet rigtig mange høringssvar, som kan ses på vejdirektoratets hjemmeside - vi venter spændt på en konklusion.

30-06-2017

I Jydske Vestkysten den 16. juni 17 har ægteparret  Ellen og Jens Frydendal fra Tjele skrevet et debatindlæg med en lang række facts, som omhandler skadevirkningerne og unødvendigheden af en Hærvejsmotorvej.

 Bl.a. kan de oplyse om, hvor utrolig meget motorvej vi allerede har her i landet i forhold til andre lande, om det stærkt øgede brændstofforbrug ved at køre med 'motorvejsfart' frem for 'landevejsfart' og meget andet. Læs hele artiklen her Links

15-12-2016

Nu må vi nok i praksis erkende, at startskuddet til Hærvejsmotorvejen på det nærmeste har lydt. Det er sket i form af, at et folketingsflertal har besluttet, at der skal foretages en såkaldt forundersøgelse af korridorene A og B fra Hobro til Give, og en egentlig vvm-undersøgelse af to linjeføringer fra Give til Haderslev hhv. øst og vest om Billund, som det fremgår af kortet til venstre, som du kan se i stor størrelse nederst på denne Motorvejen side.

 Men vi ansér det nærmest for rene formaliteter, da det er noget lovgivningen kræver. I praksis ér det vist besluttet, at vejen skal bygges. Men da det ikke er formelt vedtaget i Folketinget, kan det endnu nås at protestere - men det haster.
Her DIN protest kan du se forslag til, hvad du kan gøre.