Konsekvenser for naturen

 
I december 2016 indgik de fire borgerlige partier samt Socialdemokraterne og Radikale Venstre en aftale om at udmønte midler til undersøgelse af en ny midtjysk motorvej. Aftaleparterne er enige om at afsætte 40 mio. kr. til en VVM-undersøgelse af strækningen Give-Billund-E20-Haderslev, hvor en linjeføring hhv. øst og vest om Billund undersøges. Parterne er herudover enige om at afsætte 25 mio. kr. til en forundersøgelse af en nordlig korridor Hobro-Viborg-Give med udgangspunkt i linjeføringer hhv. over Herning (blå linje) og tættere på Silkeborg (grøn linje) som vist på kortet.

Herunder kan du se skemaer der viser, hvor meget natur og bebyggelse samt hvor mange kulturminder, der kan blive berørt og i nogle tilfælde helt ødelagt af en Hærvejsmotorvej.

Korridor A er vist med blåt, korridor B med grønt, og motorvejsstrækningen vest om Billund med lyseblåt. Se også "Linjeføringer" her på hjemmesiden.

 

Vandløb

Vandløb, korridor A

Her er de vandløb, som Hærvejsmotorvejen vil krydse eller på anden måde genere, hvis der vedtages en linjeføring i korridor A.

Vandløb, korridor B

Her kan du se det samme som ovenfor, hvis motorvejen bliver lagt i korridor B.

Søer

Søer, korridor A

Her kan du se, hvilke søer der kan blive berørt af Hærvejsmotorvejen, hvis man vedtager linjeføring A.

Søer, korridor B

Her vises det samme som ovenfor, men bare for korridor B.

Byer og landsbyer

Byer og landsbyer, korridor A

Her er de byer og landsbyer, som Hærvejsmotorvejen kan genere bl.a. med støj i korridor A

Byer og landsbyer, korridor B

Her er de byer og landsbyer, som Hærvejsmotorvejen kan genere bl.a. med støj i korridor B

Natura 2000-områder

Natura 2000-omr., korr. A

Her er de natura 2000-områder i korridor A, som kan blive generet af en Hærvejsmotorvej.

Natura 2000-omr., korr. B

Her er de natura 2000-områder i korridor B, som kan blive berørt af en Hærvejsmotorvej.

Fredninger

Fredninger korr. A

Her ses, hvor betænkelig tæt på fredede områder Hærvejsmotorvejen kommer i korridor A.

Fredninger, korridor B

Her kan du se Hærvejsmotorvejens forløb i forhold til fredede områder i korridor B.