Hærvejspjece

Herunder kan du se Hærvejsgruppens infopjece, hvor du kan læse argumenterne mod Hærvejsmotorvejen flankeret af tabeller og grafer.

Pjecen er fra 2015 og er på flere områder derfor ikke helt up to date. F. eks. er kortet over mulige linjeføringer ikke længere aktuelt. Tal for udviklingen i persontrafikken samt kortet over kommunernes årlige befolkningsvækst går kun frem til 2012, og diagrammet for udviklingen i energiforbrug til persontransport går kun frem til 2013.

Til gengæld er de generelle betragtninger vedrørende de negative konsekvenser ved anlæg af en Hærvejsmotorvej stadig gældende.

Del siden