Vi har mere end motorveje nok

Over de seneste årtier er der bygget meget motorvej i Jylland. Ikke desto mindre er der nu planer om at etablere endnu en nord-sydgående motorvej, Hærvejsmotorvejen, på de midtjyske højdedrag.

Specielt denne vej vil spolere store naturværdier, som der kan læses om andre steder på denne hjemmeside. Derfor skal der ikke bygges overflødigt!

Og overflødig bliver den. Tilhængerne påstår, at den vil aflaste Den Østjyske Motorvej, E45, som de mener er ved at ”sande til” i trafik. Men for det første er det ikke tilfældet. De trængselsproblemer, der måtte være på E45, ses kun i spidsbelastningerne morgen og eftermiddag, og det er meget dyrt at løse dem med en helt ny motorvej til mindst 20 mia. kr. Det problem kan klares på andre måder. - For det andet siger vejdirektoratet selv, at aflastningen kun vil være midlertidig. For nye veje skaber altid mere trafik! Så om få år vil trafikmængden igen være den samme.

Som det også kan læses andet steds på denne hjemmeside er der heller ikke noget belæg for at påstå, at motorveje giver vækst, det ved man nemlig ikke noget om, da det aldrig er undersøgt.

Tanken om, at vi kan asfaltere os ud af alle trafikale problemer er gammeldags. Konsekvensen ville nemlig være, at vi med tiden fik asfalteret hele landet, og vi er allerede et af de lande i verden, der har mest motorvej i forhold til vores størrelse.

På et eller andet tidspunkt bliver vi under alle omstændigheder nødt til at stoppe, og det tidspunkt er nu.

Vi har allerede rigelig med motorveje! Så det er NU, der skal protesteres.

  Se hvad du kan gøre under 'Din protest'.

Del siden