23-03-2015

Genberegning af Hærvejsmotorvejen

I 2014 vedtog folketinget på transportministerens foranledning en bevilling på to mill. kr. til en genberegning af de samfundsøkonomiske konsekvenser (læs: fordele) af en Hærvejsmotorvej. Først når den er tilendebragt senest i slutningen af september vil man gå videre i beslutningsprocessen. Og lur os om ikke beregningerne vil vise, at det vil være en økonomisk fordel for samfundet at bygge vejen!