12-05-2015

Ingen sammenhæng mellem motorveje og økonomisk vækst

Så kom der da endeligt - om end nødtvungent - en indrømmelse fra transportministeren. I et svar til Folketingets transportudvalg den 16/4 15 skriver han nemlig, at "Vejdirektoratet oplyser, at de ikke har kendskab til empiriske studier, der belyser, hvorvidt der på EU-niveau er en dokumenteret positiv sammenhæng mellem motorveje og EU-landenes respektive økonomiske vækst".

 Se det var da noget af en indrømmelse, da et af motorvejstilhængernes vigtigste argumenter, netop er, at vejene skaber vækst. De aner det altså ikke!

Ministeren fortsætter i øvrigt sit svar: "Dermed er det imidlertid ikke givet, at en direkte sammenligning mellem økonomisk vækst og motorvejsnettet vil vise en entydig sammenhæng". Så ved vi det! Det har vi i øvrigt vidst længe!