16-03-2016

Ødelæggelse af beskyttede vandløb

Tilhængerne af Hærvejsmotorvejen argumenterer med, at vejen vil blive anlagt med størst muligt hensyn til naturen - den vil såmænd nærmest blive usynlig. I hvert fald totalt uskadelig for naturen. Det begrunder de med, at den vil blive ført uden om alle fredede områder, og muligvis også helt uden om Vejle ådal.

 Men der findes meget andet natur. I Hærvejsgruppen har vi optalt, at den kommer til at krydse adskellige beskyttede vandlø. Hvilke kan du se her Dokumentation. At et vandløb er beskyttet - efter naturbeskyttelseslovens pgf.3 - betyder bl.a., at dets skikkelse ikke må ændres. Men det er meget svært at forestille sig, at det ikke vil ske, når der føres en motorvej hen over. 

 Hvis en privat lodsejer ændrer på skikkelsen af pgf.3-beskyttede arealer medfører det straf. Men der er måske forskel på private lodsejere og MF'er?