03-07-2016

Genberegning offentliggjort

Som tidligere omtalt er der foretaget en ny beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser af en Hærvejsmotorvej. Ikke overraskende viser den, at motorvejen vil give et pænt afkast - ca. 9% p.a.

 Men det skal også erindres, at det er tilhængerne af projektet samlet i Hærvejskomiteen, der har bedt om at få lavet en ny beregning, da de var utilfredse med det ringe afkast vejen i følge de første beregninger ville give. Og deres mening lytter politikerne meget opmærksomt til!

 Til sammenligning skal det nævnes, at de såkaldte supercykelstier giver et samfundøkonomisk afkast på 19%. Og en cykelsti fra Hobro til Christiansfeld er vi meget villige til at snakke om 🙂.

 Du kan læse et mere udførligt referat fra offentliggørelsen her Genberegning