15-12-2016

Startskud

Nu må vi nok i praksis erkende, at startskuddet til Hærvejsmotorvejen på det nærmeste har lydt. Det er sket i form af, at et folketingsflertal har besluttet, at der skal foretages en såkaldt forundersøgelse af korridorene A og B fra Hobro til Give, og en egentlig vvm-undersøgelse af to linjeføringer fra Give til Haderslev hhv. øst og vest om Billund, som det fremgår af kortet til venstre, som du kan se i stor størrelse nederst på denne Motorvejen side.

 Men vi ansér det nærmest for rene formaliteter, da det er noget lovgivningen kræver. I praksis ér det vist besluttet, at vejen skal bygges. Men da det ikke er formelt vedtaget i Folketinget, kan det endnu nås at protestere - men det haster.
Her DIN protest kan du se forslag til, hvad du kan gøre.