02-11-2017

Høringssvar

Som tidligere nævnt har vejdirektoratet efter 'ordre' fra politikerne nu iværksat en såkaldt vvm-undersøgelse af strækningen fra Give til Haderslev.

 I den forbindelse har direktoratet bedt alle interesserede indsende såkaldte høringssvar, hvor man kan komme med ønsker og opfordringer til, hvad man synes undersøgelsen skal indeholde.

 Vi har naturligvis også indsendt vore kommentarer, hvor vi beder direktoratet undersøge vejens indflydelse på en lang række natur- og miljøforhold. Bl.a. beder vi om undersøgelse af, hvilke beskyttede naturtyper og hvilke beskyttede/truede/fredede dyre- og plantearter vejen kan komme til at genere.

 Vi beder naturligvis også om en undersøgelse af støjpåvirkningen af omgivelserne samt et estimat af CO2 udledningen, som vil stige med den øgede trafik, som en ny motorvej vil medføre.

 Der er kommet rigtig mange høringssvar, som kan ses på vejdirektoratets hjemmeside - vi venter spændt på en konklusion.