07-11-2018

Ikke meget nyt

Status på motorvejsprojektet er p.t., at vvm-undersøgelsen af strækningen fra Give til Haderslev er i fuld gang og ventes afsluttet sent på sommeren 2019.

 Det samme gælder den såkaldte forundersøgelse af strækningen fra Hobro til Give. Det er dog lidt mere usikkert, hvornår den er færdig.

 Vvm-undersøgelsen skal så danne grundlag for politikernes videre beslutninger om projektet.

 Det er desværre en sag, som kun i meget ringe grad har pressens bevågenhed. Vi kæmper for at få noget i medierne, men som regel forgæves. Kender du, der læser dette, et nyhedsmedium, der vil bringer omtale af projektet, må du meget gerne give os et praj. Desværre har projektet heller ikke politikernes bevågenhed. På 'Borgen' har trafikpolitik en meget lav status, så det er ikke noget politikerne beskæftiger sig med, når der ikke lige skal træffes beslutninger. Med nogle få undtagelser - ingen nævnt, ingen glemt 😀!