20-02-2020

Derfor er Hærvejsmotorvejen lagt i mølpose

Som tidligere nævnt er den endelige vvm-rapport for Hærvejsmotorvejen fra Give til Haderslev nu kommet.

 Den har heldigvis fået et flertal af politikere til at vende tommelen nedaf. Selv Viborgs venstre-borgmester, Ulrik Wilbek, har indset at løbet er kørt, og han satser nu på andre veje. Ikke mindst den til Århus.

 Men hvad er det, der har gjort udslaget? For det første er det økonomien. Den interne forrentning er under 4%, som er grænsen for, hvornår et projekt anses for rentabelt.

 For det andet viser nye beregninger, at langt færre bilister end hidtil antaget vil flytte fra E45 til Hvm. (Hvilket er med til at forringe økonomien).

 Og for det tredie vil vejen uanset linjeføring være meget ødelæggende for unik og sårbar natur.

 Det skal dog pointeres, at der nu er en høringsfase frem til 13. april, hvor alle kan komme med indsigelser, og før den er overstået tager politikerne ikke formelt stilling til om den skal bygges. Men mon ikke det bare er en formalitet? Det tror vi!

 I øvrigt arrangerer Vejdirektoratet i den kommende tid borgermøder, hvor alle kan komme og blive oplyst og stille spørgsmål. Du kan finde tider og steder her.