26-04-2020

Ny høringsfrist

På grund af tingenes tilstand med nedlukning af store dele af samfundet har Vejdirektoratet endnu engang forlænget fristen for at indsende høringssvar i forbindelse med VVM-rapporten for Hærvejsmotorvejens sydlige del, muligvis for at man kan nå at afholde de manglende borgermøder. Svarfristen er nu den 15. juni.